Privacy

Algemeen.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacyverklaring te accepteren.
De Privacyverklaring van IBP Facilities bv. is van toepassing op alle privacygevoelige (persoons)informatie die u aan IBP Facilities bv. verstrekt bijvoorbeeld via een contactformulier, telefoongesprek, email of een bestelling die u plaatst. IBP Facilities bv. draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en met zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

Doel.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van IBP Facilities bv.
Uw persoonsgegevens worden door IBP Facilities bv. verwerkt voor:
- Aanvraag, onderhoud en aanverwante zaken ten behoeven van domeinnamen.
Bij vastleggen van domeinnamen bij de daartoe gerechtigde instanties zijn wij verplicht in zekere mate persoonlijke informatie van de eindgebruiker te verstrekken.
- Om wettelijke verplichtingen na te komen Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn voor facturatie en meldingen omtrent de diensten.
IBP Facilities bv. gebruikt geen (persoons)informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Beveiliging.
Bij IBP Facilities bv Respecteren wij de privacy van onze relaties en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt gedeeld vertrouwelijk wordt behandeld. IBP Facilities bv draagt er zorg voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Alleen geautoriseerde personen binnen IBP Facilities bv hebben toegang tot uw gegevens.
IBP Facilities bv. bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor de hierboven onder ‘Doel’ zijn genoemd.
Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van IBP Facilities bv vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. IBP Facilities bv. behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal uw persoons- of bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen, tenzij van toepassing zoals beschreven onder ‘Doel’ hierboven.
Klanten zijn uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de gehoste website(s) en de inhoud daarvan. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de e-maildiensten.

Cookies.
IBP Facilities bv. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Bewaartermijn.
IBP Facilities bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Voor bijvoorbeeld de belastingdienst moeten factuurgegevens 7 jaar bewaard blijven.
Overige gegevens wordt bij het einde van de samenwerking vernietigd.

Inzage gegevens.
Klanten hebben altijd recht op inzage in hun gegevens. Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen dan kunt u contact met IBP Facilities bv opnemen. (Zie ‘Vragen’).

Veranderingen.
Mocht het van toepassing zijn, dan wordt de privacy verklaring aangepast op de website.

Aansprakelijkheid.
Alle informatie aangeboden op onze website wordt met grote zorg samengesteld. IBP Facilities bv. kan echter geen garantie geven met betrekking tot de (blijvende) juistheid van deze informatie.
IBP Facilities bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verkeerd weergegeven informatie of de gevolgen daarvan.

Vragen.
Bij vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met IBP Facilities bv. via: admin@ibp.nl of via het contactformulier op deze website.